Edycja 2012

Konkurs "Złote Spinacze" został zainicjowany przez Związek Firm Public Relations w 2003 roku. Głównym celem konkursu jest zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenie standardów w branży Public Relations oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów zrealizowanych w Polsce. Zadaniem "Złotych Spinaczy" jest również edukacja środowiska biznesowego na temat znaczenia Public Relations dla funkcjonowania firmy.

Wyróżnione przez jury "Złotych Spinaczy" kampanie wielokrotnie znajdowały uznanie w oczach międzynarodowych specjalistów, przyznających nagrody w światowych konkursach PR, takich jak IPRA Golden World Awards, Sabre Awards i Magellan Awards.

Konkurs "Złote Spinacze" ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących kampanie PR w Polsce: agencji PR, działów PR i komunikacji firm i instytucji, organów samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace konkursowe można zgłaszać w kilkunastu kategoriach głównych i kilku specjalnych. W skład jury oceniającego nadesłane projekty wchodzą eksperci i przedstawiciele świata PR, mediów, biznesu oraz innych opiniotwórczych organizacji.

Nad tajnością głosowania i zgodnością konkursu z regulaminem czuwa firma doradcza KPMG, partner merytoryczny konkursu. Uroczysta gala wręczenia statuetek konkursu "Złote Spinacze" odbywa się tradycyjnie pod koniec roku i jest okazją nie tylko do zapoznania się z najlepszymi projektami PR i ich autorami, ale również do nawiązania nowych kontaktów 

Ewelina Kiszka

Manager Projektu

ewelina.kiszka@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470

Marcin Olkowicz

Dyrektor Generalny ZFPR

marcin.olkowicz@zfpr.pl

tel.+48 662 248 214

krs: 000020265458
nip: 951-20-04-715 | regon: 012785214541