Kontakt

Związek Firm Public Relations
ul. Czerska 8/10 (budynek wydawnictwa Agora)
00-732 Warszawa
info@zfpr.pl, tel. 22 555 33 32 

Ewelina Kiszka
tel. +48 531 848 470
ewelina.kiszka@zfpr.pl 

Marcin Olkowicz
tel. +48 662 248 214
marcin.olkowicz@zfpr.pl 

Ewelina Kiszka

Manager Projektu

ewelina.kiszka@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470

Marcin Olkowicz

Dyrektor Generalny ZFPR

marcin.olkowicz@zfpr.pl

tel.+48 662 248 214

krs: 000020265458
nip: 951-20-04-715 | regon: 012785214541