O konkursie

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Start zgłoszeń: 17 lipca 2018r.

Terminy przyjmowania zgłoszeń:

  • I termin: do 13 sierpnia 2018r. do godz. 16:00
  • II termin: do 3 września 2018.r do godz. 16:00
  • III termin: do 6 września 2018r. do godz. 16:00

Gala wręczenia nagród: 7 grudnia 2018r.

OPŁATY

Termin

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii  dla firm niezrzeszonych w ZFPR

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

I termin: do 13 sierpnia 2018 do godz. 16:00

750 zł netto + VAT

950 zł netto + VAT

200 zł netto + VAT

II termin: do 3 września do godz. 16:00

975 zł netto + VAT

1175 zł netto + VAT

200 zł netto + VAT

III termin: do 6 września do godz. 16:00

1950 zł netto + VAT

2350 zł netto + VAT

200 zł netto + VAT

 

Współzgłoszenie:* Współzgłaszający będący Klientem oraz Agencja PR realizująca Projekt na rzecz Klienta i będąca Współzgłaszającym w Zgłoszeniu Klienta nie ponosi dodatkowych opłat. Każde kolejne Współzgłoszenie jest obowiązkowo dodatkowo płatne. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający. 

Płatność: Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zostanie wystawiona faktura proforma, na postawie której dokonywana będzie płatność.

 

ZFPR

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

info@zfpr.pl

22 555 33 30

Katarzyna Rudzik

Menedżer ZFPR

katarzyna.rudzik@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470