O konkursie

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Start zgłoszeń: 17 lipca 2018r.

Terminy przyjmowania zgłoszeń:

  • I termin: do 13 sierpnia 2018r. do godz. 16:00
  • II termin: do 3 września 2018.r do godz. 16:00
  • III termin: do 6 września 2018r. do godz. 16:00

Gala wręczenia nagród: 7 grudnia 2018r.

OPŁATY

Termin

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii  dla firm niezrzeszonych w ZFPR

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

I termin: do 13 sierpnia 2018 do godz. 16:00

750 zł netto + VAT

950 zł netto + VAT

200 zł netto + VAT

II termin: do 3 września do godz. 16:00

975 zł netto + VAT

1175 zł netto + VAT

200 zł netto + VAT

III termin: do 6 września do godz. 16:00

1950 zł netto + VAT

2350 zł netto + VAT

200 zł netto + VAT

 

Współzgłoszenie:* Współzgłaszający, będący Klientem, nie ponosi dodatkowych opłat. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający. 

Proforma: w przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury proforma, prosimy o kontakt z agnieszka.dabek@zfpr.pl, 531 848 472.

Dane do przelewu: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, nr rachunku: 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001, BNP Paribas. Tytuł przelewu: „Złote Spinacze” oraz skrócona nazwa projektu. W przypadku zgłoszenia do więcej niż jednej kategorii, opłata powinna być uiszczona jednym przelewem, w którego tytule powinna znajdować się liczba zgłoszeń, za jakie została dokonana.

Ewelina Kiszka

Dyrektor ZFPR

ewelina.kiszka@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470

krs: 000020265458
nip: 951-20-04-715 | regon: 012785214541