O konkursie

TERMINY

OPŁATY

  • Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 11 lipca - zgłoszenia przedłużone do 18 lipca
  • Opłata za zgłoszenie dla członków ZFPR za jedną kategorię*: 900 zł + 23% VAT
  • Ogłoszenie nominacji: 11 września
  • Opłata za zgłoszenie dla agencji i podmiotów niezrzeszonych w ZFPR za jedną kategorię*: 990 zł + 23% VAT
  • Nadsyłanie materiałów do Etapu II: 11 - 26 września 2017r. godz. 15:00
  • Opłata za Współzgłoszenie**: 200 zł + 23% VAT
 
*Każda kategoria wymaga osobnej opłaty.
**Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający. Pierwszy Współzgłaszający, będący Klientem, nie ponosi dodatkowych opłat

 

PROFORMA: w przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury proforma, prosimy o kontakt z ewelina.kiszka@zfpr.pl, 531 848 470.

OPŁATA: za zgłoszenie i współzgłoszenie musi być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu:

Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, nr rachunku: 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001, BNP Paribas.

Tytuł przelewu: „Złote Spinacze” oraz skróconą nazwę projektu. W przypadku zgłoszenia większej ilości projektów, opłata powinna być uiszczona jednym przelewem, w którego tytule powinna znajdować się liczba zgłoszeń, za jakie została dokonana opłata.

Ewelina Kiszka

Manager Projektu

ewelina.kiszka@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470

Marcin Olkowicz

Dyrektor Generalny ZFPR

marcin.olkowicz@zfpr.pl

tel.+48 662 248 214

krs: 000020265458
nip: 951-20-04-715 | regon: 012785214541