Zgłoś projekt

Szanowni Państwo!

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wszystkim polami formularza zgłoszeniowego. Przypominamy, że poniżej dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który umożliwia wcześniejsze uzupełnienie wymaganych pól. Po zamknięciu zgłoszenia możliwe jest dokonanie poprawek w formularzy wyłącznie poprzez organizatora konkursu i za dodatkową opłatą.

Zgłoszenia można dokonać w 34 kategoriach: jeden projekt musi być zgłoszony do przynajmniej jednej, ale maksymalnie trzech kategorii głównych. Ponadto projekt można zgłosić do wszystkich kategorii specjalnych oraz jednej kategorii sektorowej. Każda kategoria wymaga osobnej opłaty.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • Etap I - zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Po zamknięciu zgłoszeń odbędzie się onlinowe głosowanie jurorów. Etap I zakończy się ogłoszeniem nominacji 11 września.

  • Etap II - po ogłoszeniu nominacji, nominowani mają dwa tygodnie na przesłanie materiałów do etapu II (prezentacja, poster, film - regulamin określa materiały obowiązkowe oraz dozwolone wielkości i formaty - sprawdz tutaj). Po zamknięciu etapu nadsyłania materiałów, jurorzy mają około dwóch tygodni na zapoznanie się z nadesłanymi materiałami. Ostatnim etapem są obrady grup jurorskich.

W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyzpozycji.

Ewelina Kiszka, ewelina.kiszka@zfpr.pl., 531 848 470

POBIERZ PLIK Z FORMULARZEM ZGŁOŚ PROJEKT DO KONKURSU

Ewelina Kiszka

Manager Projektu

ewelina.kiszka@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470

Marcin Olkowicz

Dyrektor Generalny ZFPR

marcin.olkowicz@zfpr.pl

tel.+48 662 248 214

krs: 000020265458
nip: 951-20-04-715 | regon: 012785214541