Organizator

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO).

Związek zrzesza obecnie kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach Public Relations i prowadzi liczne inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji branży, a także edukację oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat PR.

Celem działalności ZFPR jest ochrona praw i interesów zrzeszonych członków oraz reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji. Ważnym obszarem działania Związku jest dbanie o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych i zawodowych w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk, a także karty etyczne ICCO. Istotną sferą działania Związku jest również  budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami.

http://www.zfpr.pl/