Terminy i opłaty

Start zgłoszeń: 14 lipca 2020 r.


do 10 sierpnia

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*
750 zł netto + VAT 950 zł netto + VAT 200 zł netto + VAT

Współzgłoszenie:* Współzgłaszający będący klientem agencji należącej do ZFPR nie ponosi dodatkowych opłat. Każde kolejne współzgłoszenie jest obowiązkowo dodatkowo płatne. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający.

Płatność: Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zostanie wystawiona faktura proforma, na postawie której dokonywana będzie płatność.

Gala wręczenia nagród: 4 grudnia 2020 r.