Rekordowa liczba zgłoszeń

Data dodania: 10 września 2019

Do XVII edycji konkursu Złote Spinacze wpłynęło 331 zgłoszeń w łącznie 33 kategoriach: 18 głównych, 12 sektorowych oraz 3 specjalnych. To najwyższy wynik od początku istnienia konkursu. Liczba zgłoszeń wzrosła o ponad 13% w porównaniu do roku ubiegłego. Do kategorii głównych wpłynęło 226 zgłoszeń, do kategorii sektorowych 76 zgłoszeń, a do kategorii specjalnych 29 zgłoszeń.

Spośród kategorii głównych największym powodzeniem, tak jak w ubiegłym roku, cieszyła się Kampania społeczna. Kolejnymi najczęściej wybieranymi kategoriami głównymi były: PR produktu oraz Content marketing – branded content. Wśród kategorii sektorowych najwięcej projektów zgłoszono do kategorii: Finanse, Medycyna i zdrowie, a także NGO i sektor publiczny. Natomiast najchętniej wybieraną kategorią specjalną była kategoria  Efektywność.

W tegorocznej edycji nie zostanie uruchomiona jedna kategoria sektorowa: Turystyka i rekreacja, ze względu na brak zgłoszeń w tej kategorii.

Od 12 września trwać będzie I etap konkursu, podczas którego 80-osobowe Jury oceni wszystkie zgłoszone do konkursu projekty poprzez dedykowaną platformę do głosowania online. Etap ten zakończy się ogłoszeniem nominacji 9 października br.