Zgłoś projekt

Wystartowały zgłoszenia! Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz poniższymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia.
Zgłoszenia można dokonać w 34 kategoriach: jeden projekt musi być zgłoszony przynajmniej do jednej kategorii głównej oraz może zostać dodatkowo zgłoszony do:

  • maksymalnie dwóch innych Kategorii głównych (w sumie max. trzy Kategorie główne),
  • trzech Kategorii specjalnych,
  • jednej Kategorii sektorowej.

Każda kategoria jest osobno płatna.

Kluczowa dla zgłaszającego do konkursu jest możliwość przesłania osobnego formularza dla każdej kategorii, do której zgłaszany będzie projekt. Ma to na celu lepsze dopasowanie zgłoszenia do kategorii i zawarcie w formularzu istotnych do właściwej oceny informacji.

Poniżej dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który umożliwia wcześniejsze uzupełnienie wymaganych pól. Po zamknięciu zgłoszenia możliwe jest dokonanie poprawek w formularzu wyłącznie poprzez organizatora konkursu i za dodatkową opłatą.