GALA

 

SPRZEDAŻ BILETÓW NA GALĘ ZŁOTE SPINACZE 2016 ROZPOCZNIE SIĘ POD KONIEC BIEŻĄCEGO TYGODNIA

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Gali jest przesłanie na adres sylwia.grabek@zfpr.pl lub info@zfpr.pl  informacji o chęci uczestnictwa w Gali oraz dokonanie wpłaty na konto przed terminem Gali. Numer konta: BNP Paribas o/Warszawa nr rachunku: 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001
 2. Koszt uczestnictwa w Gali dla nominowanych. Każdy projekt nominowany otrzymuje jeden bezpłatny bilet wstępu. Jeżeli projekt jest nominowany w więcej niż jednej kategorii to każdy kolejny bilet odpowiadający liczbie nominacji kosztuje 250 zł + 23%vat
 3. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Gali dla agencji członkowskich ZFPR i ich klientów wynosi 500 PLN + 23% VAT
 4. Koszt uczestnictwa jednej osoby dla firm i agencji niezrzeszonych z ZFPR wynosi 550 PLN + 23% VAT
 5. Istnieje możliwość rezerwacji stolika. Rezerwacja może dotyczyć tylko wszystkich miejsc przy stole czyli 8, nie można zarezerwować i wykupić mniejszej liczby.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji Agnieszka Dąbek, agnieszka.dabek@zfpr.pl  22 55 53 332; 531 84 84 71
 7. Cena obejmuje opłatę za uczestnictwo w Gali oraz konsumpcję. Cena nie zawiera kosztów noclegu i parkingu.
 8. Zamówienia zaproszeń przyjmowane są najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem Gali.
 9. Zamówienie zaproszenia w dniu Gali tj. 4 grudnia 2015 r. możliwe jest jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z organizatorem.
 10. Po otrzymaniu maila z informacją o chęci udziału w Gali, Organizator prześle droga mailową potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z informacją o płatności. Istnieje możliwość wystawienia faktury proforma.
 11. Warunkiem otrzymania zaproszenia na Galę jest dokonanie wpłaty oraz przesłanie potwierdzenia na adres: info@zfpr.pl  przed Galą finałową, najpóźniej do 3 grudnia br.
 12. W przypadku odwołania zgłoszenia na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem Gali, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
 13. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Gali wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
 14. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Gali nie zwalnia z konieczności poniesienia pełnych kosztów uczestnictwa.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali z przyczyn niezależnych.