Materiały z webinaru do pobrania

13 lipca o godz. 10:00 odbyło się szkolenie dla zgłaszających projekty do XIX edycji konkursu Złote Spinacze.

Złote Spinacze 2021 – start zgłoszeń!

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do XIX edycji największego konkursu PR w Polsce. Projekty można wysyłać za pośrednictwem naszej platformy do 9 września 2021 r.

O konkursie

Złote Spinacze mają na celu zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenie standardów w branży public relations poprzez promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów w obszarze public relations zrealizowanych w Polsce. Zadaniem Złotych Spinaczy jest również edukacja środowiska biznesowego na temat znaczenia public relations dla funkcjonowania firmy.

Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących kampanie PR w Polsce: agencji PR, działów PR i komunikacji, firm i instytucji, organów samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace konkursowe są oceniane przez ponad 80-cio osobowe Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, praktycy oraz eksperci branży PR i mediów w Polsce, a także autorytety środowiska akademickiego.

Organizator

Związek Firm Public Relations powstał w 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce. Zrzesza kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach PR i od ponad dwóch dekad realizuje szereg inicjatyw badawczych oraz edukacyjnych, wpływających na intensywny rozwój branży, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Związek Firm PR to jedyny w Polsce podmiot oferujący certyfikowane kursy Akademii London School of Public Relations.

Do jego flagowych inicjatyw należą: konkurs „Złote Spinacze”, ranking agencji wg fee income, badanie płac czy inicjatywa „PR bez komentarza” ukierunkowana na odbudowę reputacji branży.
 
ZFPR aktywnie promuje najwyższe standardy etyczne w oparciu o obowiązujące, polskie i międzynarodowe kodeksy. Poza ochroną praw i interesów zrzeszonych członków, Związek reprezentuje ich wobec organów państwowych, umacniając pozycję zawodu specjalisty PR. ZFPR jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

www.zfpr.pl