Brak dostępu do internetu

Prosimy o sprawdzenie połączenia internetowego i otwarcie aplikacji w nowej karcie

Otwórz stronę w nowej karcie
Twoja sesja wygasła

Prosimy o otwarcie aplikacji w nowej karcie i ponowne zalogowanie się

Otwórz stronę w nowej karcie

Trwa przesyłanie głosów. Nie zamykaj okna przeglądarki!

Aktualności

Kolejny rok z rekordową liczbą zgłoszeń!

Do 21. edycji konkursu Złote Spinacze wpłynęły aż 482 zgłoszenia w 35 kategoriach. To najwyższy wynik od początku istnienia konkursu. Do kategorii głównych nadesłano 309 zgłoszeń, do kategorii sektorowych 128, a do kategorii specjalnych 45 zgłoszeń.

Spośród kategorii głównych największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria – „Kampania społeczna”. Drugą najchętniej wybieraną kategorią była „ESG, Sustainability i CSR communications”. Wśród kategorii sektorowych najwięcej projektów zgłoszono do kategorii „Medycyna i zdrowie”, natomiast najczęściej wybieraną kategorią specjalną była „Kreatywność”.

Branża public relations nieustannie się rozwija, a kolejny rok z rekordem zgłoszeń do Złotych Spinaczy, jest na to doskonałym dowodem. Cieszymy się, że swoje projekty zgłaszają nie tylko agencje PR, ale coraz częściej także fundacje, instytucje państwowe oraz firmy i korporacje. Świadczy to bowiem o wysokiej renomie tego największego konkursu branżowego w Polsce, a także dużym zaufaniu do grona jurorskiego, które dokonuje oceny i wyboru najlepszych projektów public relations – mówi Katarzyna Życińska, Wiceprezeska ZFPR, CEO 38 Content Communication.

Od 13 września do 3 października trwa I etap oceniania zgłoszeń konkursowych, podczas którego 106-osobowe Jury oceni wszystkie zgłoszone do konkursu projekty, wykorzystując w tym celu dedykowaną platformę do głosowania online. Natomiast 9 października ogłoszone zostaną tegoroczne nominacje. Jurorzy będą oceniać projekty w sześciu grupach, a nad całością prac będzie czuwać Przewodnicząca Jury – Marta Jóźwiak, Dyrektorka ds. Komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Google.

Grupa pierwsza z przewodniczącym Grzegorzem Szczepańskim, CEO Hill+Knowlton Strategies Poland,  oceni projekty z kategorii: Business-to-Business PR, PR finansowy i relacje inwestorskie, Walka z dezinformacją, Finanse, Motoryzacja i transport oraz Kreatywność.

Grupa druga, na czele z Anitą Ryng, Menadżerką ds. Relacji z Sektorem Publicznym, IKEA Retail, oceni projekty z kategorii: Advocacy i Public Affairs, Issue management i komunikacja kryzysowa, PR miejsca, miasta lub regionu, Content marketing – branded content, Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze, NGO i sektor publiczny oraz Research&Insight.

Przewodniczącą grupy trzeciej jest Alicja Wysocka-Świtała, Partnerka Zarządzająca, Clue PR. Grupa oceni zgłoszenia w kategoriach: PR produktu, Launch produktu, usługi lub firmy, Event społeczny, Technologia , IT, telekomunikacja, Kultura i media oraz Medycyna i zdrowie.

Czwartej grupie przewodniczyć będzie Arkadiusz Mierzwa, Dyrektor ds. Komunikacji, Jeronimo Martins Polska. Grupa oceni projekty z kategorii: PR korporacyjny, Media Relations, Event komercyjny, Sektor spożywczy oraz Przemysł i infrastruktura.

Przewodniczącym piątej grupy jest Maciej Lasoń, Dyrektor ds. Komunikacji w Europie Wschodniej, Członek Zarządu, Unilever. Jurorzy z tej grupy ocenią zgłoszenia w następujących kategoriach: Employee experience i komunikacja wewnętrzna, Employer branding, Social media, Custom publishing oraz Uroda, higiena i wellness oraz Efektywność.

Szósta grupa, pod przewodnictwem Aleksandry Chalimoniuk, Dyrektorki PR, OTCF, oceni projekty zgłoszone w następujących kategoriach: ESG, Sustainability i CSR communications, Kampania społeczna, PR pro bono, Moda i styl życia, a także Sport, turystyka i rekreacja.

Projekty w kategoriach głównych i kategoriach sektorowych Jury oceni w pięciu obszarach: wyzwanie, diagnoza, strategia, kreacja, efektywność. W każdym z nich, projekt może otrzymać po 10 punktów, czyli maksymalnie 50 punktów za pięć obszarów. Projekty w kategoriach specjalnych będą oceniane według odmiennych kryteriów, a każdy projekt będzie mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów.